söndag 19 februari 2012

I'm back again

Jaha det blev inget av att skriva under vår flyttning. Det var alldeles för körigt under denna tid så bloggen blev inte skött och så fortsatte det tyvärr.
Nu gör jag ett försök att skriva in vad som händer i företaget och kommentera världen runt oss snarare kanske den lokala världen Malmö..
Vi finns numera på den riksbekanta Norra Grängesbergsgatan, känd för sina svartklubbar och en del tragiska händelser. I vår ände av gatan är det lungt i alla fall.
Malmö stad som blivit drabbad av många mord går mot en svår framtid, tror jag. Det saknas för många arbeten och integrationen fungerar inte riktigt bra. För många invandrare lever isolerat från det svenska samhället.
Det är bra att det sätts till polisiära insatser nu, men våra politiker måste underlätta för företagen att anställa här i vårt område, om inte kommer framtiden att bli svår. Som företagare tycker jag att LAS måste ändras, man kan chansa på att anställa men 6månader går alldeles för fort och konjukturen kan svänga snabbt i dag. Alla skulle tjäna på om marknaden blir mer rörlig och inte så besvärligt om man måste säga upp anställda vid tillfälliga nedgångar.

Inga kommentarer: